Mastor B.V.

 

.Uithaakbeveiliging borgpen breekpen palletstelling moet origineel zijn.                                                            .Kikkerplaat om op moeilijk bereikbare plaatsen toch te kunnen verankeren.                                                            .Belastingbord beladingsbord DT-bord draagvermogen typeplaat.


.Klein methode reparatie palletstelling juk staander profiel.                                .Berekeningtool voor bepalen van maximale vak- en veldbelastingen bij palletstellingen.                                        .Aanrijdbeveiliging conform EN 15512.                                       .Reparatie schoor reparatie aanrijdbeveiliging juk staander profiel palletstelling.

Dit zegt de wet over arbeidsmiddelen PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door www.mastor.nl   

Keuring


Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsverplichting. Dit is het geval voor de volgende twee situaties:

- als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie)
- als gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodieke keuring)

De werkgever moet zelf vaststellen of één of beide keuringsverplichtingen op zijn arbeidsmiddelen van toepassing zijn.


Keuring na installatie


De keuring na installeren moet plaatsvinden voordat het arbeidsmiddel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen (art. 7.4a, eerste lid) en moet worden herhaald (art. 7.4a, tweede lid) als het arbeidsmiddel is gedemonteerd en/of op een andere plaats wordt geïnstalleerd. Bij de keuring wordt beoordeeld of het arbeidsmiddel op de goede manier is geïnstalleerd en of het veilig en goed functioneert in de arbeidssituatie.


Periodieke keuring


De keuring (art. 7.4a, derde lid) voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaats te vinden. Met zo'n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.


Keurmeester


De werkgever bepaalt zelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij is dat dit door een deskundige persoon of instelling (art. 7.4a, vijfde lid) gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf.


Bewijsstukken


Op de arbeidsplaats moeten schriftelijke bewijsstukken (art. 7.4a, zesde lid) aanwezig zijn van de uitgevoerde keuringen. Hiermee kan bij de toezichthouder -- de Arbeidsinspectie – worden aangetoond dat aan de keuringsverplichting is voldaan.


Meer informatie kunt u vinden op: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01#Hoofdstuk7_Afdeling2_Artikel7.4a

 

Klik hier om vrijblijvend contact met ons op te nemen


of bel direct 0493 399 442